Välkommen till Almedalsverkstan 2022!
Vi bjuder in till kreativa samtal och praktiskt arbete för att bidra till konkret och kollektiv nytta på svenska arbetsplatser. 
Alltså; mycket snack och mycket verkstad!

Se filmen om Almedalsverkstan 2022!

Vi ses i Visby hälsar Afa Försäkring, AMF, Alecta med flera. 

Följ oss på Facebook för mer info om vad som händer i Almedalsverkstan!
facebook/almedalsverkstan

Detta händer i verkstan 4-6 juli 2022

Fullspäckat seminarieprogram i vår verkstad, i en av Visbys finaste trädgårdar. 
Adressen är: Klosterbrunnsgatan 3. 

Kom gärna in på en kaffe under valnötsträdet, nätverka, använd vårt wifi och ta del av våra föreläsningar. Varmt välkommen! 

  Kontakt: afaseminarier@afaforsakring.se

  Seminarieprogram 4-6 juli - Uppdateras löpande


  Covid 19 och avtalsförsäkringarna

  Samhället har påverkats av covid-19 på många sätt, även avtalsförsäkringarna. Under seminariet den 4 juli diskuteras pandemins påverkan på försäkringarna, med fokus på de förändringar som skett i lagstiftningen och försäkringsvillkor och hur försäkringsbolagen anpassat sig till detta. Vi kommer även diskutera vilka grupper på arbetsmarknaden som drabbats av pandemin och i vilka försäkringar det tagit sig uttryck. Vilka lärdomar har vi gjort av pandemin och vilka åtgärder har gjorts för att möta liknande situationer i framtiden. Vad gjorde arbetsmarknadens parter för möta pandemin ur ett försäkringsperspektiv.

  Medverkande:
  Michel Normark
  , chef för Partsrelationer och försäkringsvillkor, Afa Försäkring
  Staffan Ström
  , pensionsekonom, Alecta
  Marie Ståhl
  , försäkringsspecialist, Afa Försäkring
  Charlotte Breitcreuz
  , försäkringsspecialist, Afa Försäkring

  Eventuell panel med medverkande från arbetsmarknadens parter

  Klosterbrunnsgatan 3, 50min

  Omställning i praktiken med det nya omställningsavtalet

  Arbetsmarknads parter i privat sektor har i kollektivavtal kommit överens om förändringar, i hur omställning, ska ske i framtiden. Detta kommer att påverka hur de partsstyrda omställningsorganisationerna kommer att arbeta framåt i tiden. TRR, TSL och Afa Försäkring kommer att diskutera vilka förändringar som kommer ske i villkor och tjänster som dessa organisationer levererar. Detta seminarium handlar om hur omställningen kommer fungera i framtiden praktiskt för privatanställda arbetare och tjänstemän. Vilka utmaningar kommer de nya avtalen att medföra för omställningsorganisationerna.

  Medverkande:
  Caroline Söder
  , VD, TSL
  Johan Lagerhäll
  , t.f VD, TRR
  Michel Normark
  , chef Partsrelationer och Försäkringsvillkor, Afa Försäkring

  Efterföljande panelsamtal med:
  Carina Lindfelt
  , Avdelningschef Arbetsmarknad, Svenskt Näringsliv
  Martin Wästfelt
  , ordförande i förhandlingschefsgruppen, PTK
  Representanter
  från LO

  Klosterbrunnsgatan 3, 50min

  Pensionsproffsen – den viktigaste mötesplatsen för allt pensionsrelaterat i Almedalen

  I år är pensioner en av de stora valfrågorna. Redan nu duggar förslagen och debattinläggen tätt. Det mest intressanta är att kampen i år står mellan två olika verklighetsbeskrivningar – de som ansluter sig till åskådningen att pensionerna är katastrofala (politiker och intresseorganisationer) och de som tycker att pensionerna är bättre än de någonsin varit tidigare (myndigheter, finanspolitiska rådet).

  Måndag och tisdag kväll sammanfattar två av Sveriges kunnigaste pensionsproffs dagens debatter. Direkt efter partiledartalen, kl. 20.00, bjuder Dan Adolphsson Björck (AMF) och Staffan Ström (Alecta) in till en timmes talkshow där vi analyserar, diskuterar och debatterar vad som hänt i pensionsfrågan i Almedalen.

  Tillsammans med inbjudna gäster skapar vi reda i oredan av förslag, utspel, siffror och verklighetsbeskrivningar. Är du intresserad av, eller arbetar inom, pensionsfrågan som valfråga är pensionsproffsen ett måste i Almedalen.

  Klosterbrunnsgatan 3, 60min


  Urban kvartersutveckling - bygga tryggt, modernt och klimatsmart i den klassiska stenstaden

  Afa Fastigheter är i processen att utveckla ett nytt kvarter från grunden i Vasastan mitt i Stockholms innerstad. Med anledning av detta bjuder Afa Fastigheter in till ett seminarium om urban kvartersutveckling för att diskutera hur ett tryggt, modernt och klimatsmart innerstadskvarter kan växa fram i dagens Stockholm.

  Några av frågorna som kommer beröras är: Vad efterfrågar dagens urbana hushåll? Hur ska vi arbeta för att bygga och investera i trygga och klimatsmarta bostäder? Hur kan vi riva och bygga ett nytt modernt kvarter i den klassiska stenstaden?

  Inledningsanföranden av Christian Persson, projektansvarig för Nya Torsgränd på Afa Fastigheter,
  Dennis Wedin
  (M) Bostad- och fastighetsborgarråd i Stockholm och
  Aleksander Wolodarski
  , arkitekten bakom Nya Torsgränd och tidigare planarkitekt i Stockholm stad

  Paneldiskussion med Dennis Wedin, Aleksander Wolodarski och Christian Persson tillsammans med Emeli Norling, hållbarhetsansvarig Afa Försäkring och
  Anna-Paula Andersson, tidigare planarkitekt Stockholm stad och arkitekt Nya Torsgränd.
  Moderator Tomas Rudin, tidigare oppositionsborgarråd för stadsbyggnadsfrågor i
  Stockholm stad.

  Seminariet avslutas med kaffe, kakor och mingel.

  Klosterbrunnsgatan 3, 90min

  Kollektivavtalet - allas älskare, ingen älskling

  I samhällsdebatten just nu ropar allt fler på satsningar på den allmänna pensionen och socialförsäkringarna. Samtidigt införs en riktålder - ett sätt att indexera trygghetssystemen mot den snabbt ökande medellivslängden. I det tysta har de kollektivavtalade pensionerna och försäkringarna vuxit i betydelse. Hur ska staten balansera i målkonflikten mellan grund- och inkomstskydd? Finns det risk för kortsiktiga politiska löften i långsiktiga frågor?

  Medverkande:
  Vi samlar Susanna Gideonsson, ordf. LO, Martin Linder, ordf. PTK och Unionen och Carina Lindfelt från Svenskt Näringsliv för att prata om kollektivavtalens roll de kommande 10 åren.
  Seminariet leds av Dan Adolphson Björk, trygghetsekonom AMF, Staffan Ström, pensionsekonom Alecta och Michel Normark, Partsansvarig Afa Försäkring.

  Klosterbrunnsgatan 3, 60min

  Pensionsproffsen – den viktigaste mötesplatsen för allt pensionsrelaterat i Almedalen

  I år är pensioner en av de stora valfrågorna. Redan nu duggar förslagen och debattinläggen tätt. Det mest intressanta är att kampen i år står mellan två olika verklighetsbeskrivningar – de som ansluter sig till åskådningen att pensionerna är katastrofala (politiker och intresseorganisationer) och de som tycker att pensionerna är bättre än de någonsin varit tidigare (myndigheter, finanspolitiska rådet).

  Måndag och tisdag kväll sammanfattar två av Sveriges kunnigaste pensionsproffs dagens debatter.

  Direkt efter partiledartalen, kl. 20.00, bjuder Dan Adolphsson Björck (AMF) och Staffan Ström (Alecta) in till en timmes talkshow där vi analyserar, diskuterar och debatterar vad som hänt i pensionsfrågan i Almedalen.Tillsammans med inbjudna gäster skapar vi reda i oredan av förslag, utspel, siffror och verklighetsbeskrivningar. Är du intresserad av, eller arbetar inom, pensionsfrågan som valfråga är pensionsproffsen ett måste i Almedalen.

  Klosterbrunnsgatan 3, 60min


  Att leda hållbart - Om champagnetorneffektens betydelse för strategisk påverkan på arbetsplatserna

  Genom Afa Försäkrings unika skadedatabas får vi en god bild och kunskap om hur det ser ut i svenskt arbetsliv rörande allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro. Denna kunskap delar vi gärna med oss av för att minska ohälsa och skador i arbetslivet. Forskning visar att företagsstyrelser spelar en roll och betydelse för arbetet med att skapa hållbara arbetsplatser - med minskad ohälsa och arbetsskador.

  Fika serveras från 8.45

  Medverkande:
  Anna Weigelt, Afa Försäkring, presenterar färsk statisk rörande allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro uppdelat på ålder, kön och yrken.
  Lyssna på ledarskapsforskaren Caroline Lornudd, Mälardalens Universitet, som har forskat om styrelsens roll för ett hållbart arbetsliv, som talar på temat: ’Att leda hållbart – Om champagnetorneffektens betydelse för strategisk påverkan på arbetsplatserna’.
  Peter Munck af Rosenschöld, Sveriges Företagshälsor, kommenterar.

  Klosterbrunnsgatan 3, 45min

  Att skapa ett hållbart arbetsliv - vilka är de stora samhällsutmaningarna och vilken betydelse har arbetsmiljön?

  En av de stora samhällsutmaningarna är att den demografiska utvecklingen i Sverige innebär att efterfrågan på arbetskraft ökar mer än utbudet. Medellivslängden ökar kontinuerligt och en mindre del av livet ägnas åt förvärvsarbete. Hur ska vi hantera dessa utmaningar och hur skapar vi förutsättningar för ett hållbart arbetsliv där fler orkar, kan och vill arbeta längre?

  Fika serveras från 9.45

  Välkommen till ett seminarium där kanslichef Lars Stjernkvist, Kansliet för hållbart arbetsliv, beskriver de stora samhällsutmaningarna vi står inför och ställer frågan hur vi skapar ett hållbart arbetsliv. Kansliet inrättades av regeringen för att samordna arbetet för ett hållbart arbetsliv och lämnade sin första delrapport i juni i år.

  Presentationen följs av ett panelsamtal med Carina Lindfelt, Avdelningschef Arbetsmarknad, Svenskt Näringsliv, Caroline Olsson, Avdelningschef Avdelningen för arbetsgivarpolitik, SKR, Johan Ingelskog, Avtalssekreterare, Kommunal, Daniel Gullstrand, Arbetsmiljöexpert, PTK, Håkan Olsson, stf GD, Arbetsmiljöverket och Caroline Lornudd, Ledarskapsforskare, Mälardalens Universitet.

  Klosterbrunnsgatan 3, 45min

  Hur kan vi få friskare arbetsplatser i välfärdssektorn?

  Suntarbetsliv berättar om hur vi kan få friskare arbetsplatser med god arbetsmiljö, trivsel och kvalitet i verksamheten. Välfärdssektorn utmanas idag bland annat av personalbrist, coronapandemins effekter och säkerhetsläget i världen. Arbetsmiljön för de som arbetar är idag ansträngd vilket påverkar kvaliteten i verksamheter och samhället i stort. Arbetsmiljön för de som arbetar är idag ansträngd vilket påverkar kvaliteten i verksamheter och samhället i stort.

  Forskning visar att friska arbetsplatser kännetecknas av låg sjukfrånvaro där personalen trivs, mår bra och kan göra ett bra jobb. God arbetsmiljö gör att vi klarar av påfrestningar bättre och får en mer stabil organisation som bättre står emot de utmaningar som välfärdssektorn ställs inför. Därför är en satsning på arbetsmiljö genom friskfaktorer både smart och lönsamt.

  Fika serveras från 12.45

  Under seminariet får ni träffa Nordmalings kommun, Östhammars kommun och samt Göteborgs stad, tre organisationer som arbetat aktivt med att stärka sina friskfaktorer med stöd av Suntarbetslivs Resursteam.

  Inledning av Caroline Olsson, SKR och Suntarbetslivs styrelseordförande tillsammans med Maija Oxelhag, utvecklingschef på Suntarbetsliv.
  Du får också träffa representanter för Suntarbetslivs Resursteam som sedan 2018 gett stöd och utbildning till över 50 organisationer i välfärdssektorn. Vi berättar om hur man kan utveckla friska arbetsplatser med god arbetsmiljö och hur man kan få till ett främjande arbetssätt med hjälp av friskfaktorer.

  Klosterbrunnsgatan 3, 45min

  En positiv rapporteringskultur gör det lättare att förebygga skador

  Årligen inträffar över 55 000 arbetsolyckor på våra arbetsplatser, varav 11 000 är allvarliga. Kostnaden för dessa är höga för såväl individ, företag/organisation som samhälle. Att minska antalet arbetsolyckor är viktigt och att arbeta förebyggande är lönsamt.

  Välkommen till ett seminarium med det förebyggande och lönsamma arbetsmiljöarbetet i fokus!

  Fika serveras från 14.00

  I detta inspirerande seminarium får ni lyssna till Eva Dahlén från Bauhaus som berättar om hur de har lyckats minska sina olyckor, tillbud och risker och skapat en positiv rapporteringskultur. Louise Godeau och Karin Erixon från Afa Försäkring berättar om några av IA systemets framgångsfaktorer och hur systemet stödjer det systematiska arbetsmiljöarbetet.

  Exemplen följs av ett panelsamtal om det lönsamma förebyggande arbetet med Maria Schönefeld, Prevent, Peter Munck af Rosenschöld, Sveriges Företagshälsor och Susanna Stymne Airey, Afa Försäkring.

  Klosterbrunnsgatan 3, 45min

  Friskfika

  Friskfika i trädgården.

  Varmt välkommen!

  Klosterbrunnsgatan 3, 60min